Groepsaccommodaties in Nijemirdum

Nijemirdum - in het Fries Nijemardum - is een dorp in de gemeente De Friese Meren met ongeveer 550 inwoners. Tot 1 januari 2014 behoorde Nijemirdum tot de gemeente Gaasterland-Sloten. Nijemirdum heet "nieuw", maar het moet al een heel oud dorp zijn, want de plaatsen waarvan de naam op -um eindigt zijn ontstaan vóór het jaar 1000.

Het dorp ligt tussen het bos van Gaasterland en het IJsselmeer en sinds 1997 is er het Koeienmuseum 'Bijna alles over koeien' gevestigd. Ten zuiden van het dorp staat de poldermolen 't Zwaantje: een rijksmonument dat in 2007 opnieuw is gerestaureerd. De twee resterende rijksmonumenten die Nijemirdum telt betreffen de kerktoren van Nijemirdum en een boerderij met drie zesruitsvensters breed voorhuis onder zadeldak tegen topgevel. De kerktoren is ongeveer tussen 1350 en 1400 gebouwd en in de 15e eeuw verhoogd. Tot slot is de kerktoren in 1974 nog gerestaureerd.

Het dorp verspreid zich langs één weg en in de omgeving zijn vooral weilanden en stukken bos te vinden. Enkele wateren kunnen echter niet opdoen tegen het grote IJsselmeer waar het dorp dichtbij ligt. Precies waar het IJsselmeer het dichtst bij Nijemirdum komt ligt de Steile Bank: een natuurgebied van zeven hectare tussen Lemmer en Oudemirdum in de Nederlandse provincie Friesland, beheerd door de Friese natuurorganisatie It Fryske Gea.

De Steile Bank is een onbegroeide zandplaat in het IJsselmeer voor de kust van Gaasterland en Lemsterland. Het gebied fungeert als pleisterplaats voor vogels. Diverse eenden soorten, zwanen, ganzen en aalscholvers gebruiken de Steile Bank als rustgebied en als slaapplaats. Ganzen bevinden zich op korte afstand van hun foerageergebieden in het zuidwesten van Friesland en aalscholvers gaan overdag naar de visgronden in het IJsselmeer. Ook futen, kluten, goudpleviers, blauwe reigers, roze flamingo's, lepelaars, sterns en visdiefjes zijn vaste bezoekers van de Steile Bank.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

 

               

 

Copyright 1993 - 2017 | Centrum voor Groepsaccommodaties

Verhuur software door Booking Experts