GROEPEN.NL

Zekerheid en Garantie

Standaard extra zekerheid en laagste prijs garantie bij elke boeking: een veilig gevoel!

Meer informatie

1300+ Groepsaccommodaties voor kleine en grote groepen

Disclaimer

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod groepsaccommodaties is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Groepen.nl is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar website. Kom je toch iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs.

 

Content

Groepen.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van de accommodatie en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).


Technische beschikbaarheid

Groepen.nl streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Tref je een technische storing, dan kun je er zeker van zijn dat Groepen.nl deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kun je bekijken en/of downloaden.

 

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Groepen.nl. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Groepen.nl vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Groepen.nl is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Groepen.nl