Privacy-beleid

Dit is de website van Centrum voor Groepsaccommodaties.
Ons vestigingsadres is Veesteeg 3b 6657 KH Boven-Leeuwen.
Ons Postadres is Postbus 121 6658 ZK Beneden-Leeuwen.
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 11067031.
Ons B.T.W.-nummer is NL:817692022.B01.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de harde schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

  • om uw voorkeuren te registreren
  • om uw vroegere activiteiten op de site te registreren
  • om u bij uw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

In onze database leggen wij van u (nadat u deze heeft ingevuld) de volgende gegevens vast, afhankelijk van uw keuzes: (Aanspreek)titel (Dhr., Mevr., etc.), Voorletter(s), Achternaam, Straatnaam, Huisnummer, Postcode, Woonplaats, Land, Telefoon, Email, Geboortedatum (nodig voor leeftijdcontrole: minimaal 18 jaar om te mogen boeken), 'Kent www.groepen.nl via'
Optionele gegevens: Bedrijfsnaam (als u namens een bedrijf of een groep met een naam boekt), Tussenvoegsel (Van, De, etc.), Faktuuradres-gegevens (indien faktuuradres niet het klantadres is)
Als er betaald wordt via incasso of iDEAL: IBAN, BIC, Ten name van

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of wijziging te voorkomen, van informatie die wij op onze site ontvangen.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid?
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen

  • Per email: info@groepen.nl
  • Per telefoon: 0487 - 59 39 48
  • Per fax: 0487 - 59 43 89
  • Per brief: Postbus 121 6658 ZK Beneden-Leeuwen

Over communicatie per e-mail
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde e-mailadres.

Over communicatie per brief
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zult u alleen de informatie ontvangen die u heeft aangevraagd op het door u vermelde adres.

Over communicatie per telefoon
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf  alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u on-line geplaatst hebt.

Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid.  In dat geval, zullen wij contact met u opnemen, alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren/wijzigen, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met  het hierboven vermelde adres.  

               

 

Copyright 1993 - 2017 | Centrum voor Groepsaccommodaties

Reserveringssysteem door Booking Experts