Klachten

Klacht over totstandkoming overeenkomst
Heb je een klacht over de totstandkoming van een overeenkomst? Meld dit dan zo spoedig mogelijk. Wij geven uiterlijk 14 dagen na ontvangst van deze klacht een inhoudelijke reactie.

Klacht over de accommodatie
Kom je tijdens je verblijf in één van onze groepsaccommodaties iets tegen wat voor verbetering vatbaar is? Neem dan direct contact op met de desbetreffende verhuurder, beheerder of sleutelhouder. De contactgegevens kun je vinden op je overeenkomst. Houd rekening met de geldende algemene voorwaarden en met onderstaande algemeen geldende bepalingen.

Toch nog een klacht?

Indien een klacht op je verblijfslocatie niet naar tevredenheid door verhuurder is opgelost dan kan een eventueel geschil nog binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Centrum voor Groepsaccommodaties BV (Groepen.nl) worden ingediend. Later ingediende geschillen worden niet meer behandeld.

Het voortijdig verlaten van de groepsaccommodatie, of het zelfstandig betrekken van een andere groepsaccommodatie zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat Centrum voor Groepsaccommodaties BV (Groepen.nl) van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

Het Centrum voor Groepsaccommodaties BV (Groepen.nl) is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.


To top