Groepsaccommodaties in Holwerd

Maak je keuze simpeler

Filteren

Holwerd – in het Fries Holwert genoemd – is een dorp in de gemeente Dongeradeel dat inclusief buitengebied nog geen 2000 inwoners telt. Holwerd is het grootste dorp van Dongeradeel (alleen de stad Dokkum is groter). Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 maakte Holwerd deel uit van de voormalige gemeente Westdongeradeel.

In Holwerd stond het ontvangststation van de voormalige melkpijpleiding van de verenigde boeren van Ameland. Hiermee werd melk getransporteerd van dit eiland naar het vasteland. De leiding wordt niet meer gebruikt voor het transport van melk, maar doet dienst ten behoeve van het glasvezelkabelnet.

Een deel van Holwerd is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn er in het dorp een aantal rijksmonumenten, waaronder de hervormde Sint-Willibrorduskerk uit 1776, de doopsgezinde vermaning en de stellingmolen De Hoop. De gereformeerde kerk uit 1933 heeft haar oorspronkelijke bestemming verloren en wordt verbouwd tot een Waddeninformatiecentrum.

Holwerd is bereikbaar via de N356 vanuit Dokkum. Ten noorden van Holwerd bevindt zich de aanlegsteiger van veerdienst naar het eiland Ameland. Ook zijn er twee treinlijnen die via Leeuwarden naar Dokkum voeren. Ten noorden van het dorp loopt de Europese wandelroute E9, ter plaatse ook North Sea Trail of Friese Kustpad geheten.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

To top