Groepsaccommodaties in Wekerom

Maak je keuze simpeler

Filteren

Wekerom (in het Nedersaksisch Wekerum) is een dorp in het noordoosten van de gemeente Ede in de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen in de Gelderse Vallei, vlak bij de Veluwe. Het dorp heeft ongeveer 2500 inwoners en de meeste inwoners zijn behoudend christelijk en behoren tot de Gereformeerde Gemeenten.

In de geschiedschrijving komt in 814 voor het eerst de naam Wicherumloo, het latere Wekerom, voor. Wekerom is ontstaan op de flanken van de hogere stuwwalgronden, waar op plaatselijk opduikende zandruggen langs de Grote Valksebeek en de Willinkhuizerbeek de eerste boerderijen werden gebouwd. Van deze boerderijen bestaat er nog één. Uitbreiding vond als lintbebouwing plaats in de tussenliggende zone langs de huidige Edeseweg, welke geleidelijk is opgevuld met bebouwing met verschillende functies. Later zijn hier zowel ten noorden als ten zuiden huizen bijgebouwd en is er aan de noordoostelijke kant een industrieterrein bijgekomen. Er heeft waarschijnlijk bij Wekerom ook een kasteel gelegen genaamd “het Laar” getuige een omgrachting op een kadasterkaart uit 1826. Uit 1471 is een inschrijving bekend van ene Evert van Delen tot Laer tot de ridderschap van de Veluwe. Het terrein staat als archeologisch monument geregistreerd. De huidige boerderij het Laar is nu nog van over.

Vlak bij het dorp ligt “Het Wekeromse Zand”. Dit is een uniek zandverstuivingsgebied, 500 ha groot. Midden in het bos ligt een grote open vlakte (ong 100 ha) waar het zand vrij spel heeft. Moeflons zorgen ervoor dat deze zandvlakte niet “verbost”. Voor deze moeflons is het gehele gebied omheind en zijn honden niet toegestaan. Deze zandvlakte ontstond door te intensief gebruik van de grond in vroeger eeuwen. De akkers raakten uitgeput, men plagde de grond af voor nieuwe akkers, en zo ontstond een grote zandvlakte.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Gelderland

To top