Groepsaccommodaties in Venhorst

Maak je keuze simpeler

Filteren

Venhorst is een dorp in de gemeente Boekel dat 1.710 inwoners telt (stand 1 januari 2016).

Het ontginningsdorp is gesticht als Sint-Jozefpeel nadat de grootschalige Peelontginningen begonnen, dat is na 1920. In 1934 werd de parochiekerk ingewijd: de ook nu nog bestaande Sint-Jozefkerk.

Met name de PTT drong aan op naamswijziging van het dorp, om verwarring met andere plaatsnamen te voorkomen. Vanaf 1936 ging het dorp Venhorst heten, naar de vele vennen die in het gebied voorkwamen en de horst waarop het dorp lag.

Geleidelijk groeide het dorp. Er kwam een bescheiden middenstand en een klein bedrijventerrein in het nog altijd voornamelijk agrarische dorp, waar tegenwoordig de grootschalige varkenshouderij en de daarbij behorende dienstverlening centraal staat. Venhorst ligt vlak bij de drukke Midden Peelweg.

Ondanks de beperkte grootte van het dorp is er toch een rijk verenigingsleven, bestaande uit een fanfare, een schietvereniging, een volksdansgroep, een zangkoor, diverse sportverenigingen, enzovoort.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

To top