Groepsaccommodaties in Ruinerwold

Maak je keuze simpeler

Filteren

Ruinerwold (in het Drents Ruunerwold, ’t Wold) is een dorp in de gemeente De Wolden met ongeveer 3500 inwoners. Inwoners van Ruinerwold worden ook wel ‘Spekbraanders’ genoemd. Dit in verband met de vele varkenshouderijen en biggenfokkerijen die vroeger in Ruinerwold aanwezig waren.

Ruinerwold is een veenontginning ten noordoosten van Meppel, die in de Middeleeuwen is ontstaan na ontginning van het moerassige gebied ter plaatse door de monniken van het klooster van Ruinen. Halverwege de twaalfde eeuw werd dit gebied namelijk door de bisschop van Utrecht geschonken aan het klooster. Ruinerwold is voortgekomen uit Buddingewold en Haakswold. Beide behoorden als zelfstandige schoutambten tot de heerlijkheid Ruinen. Kerkelijk vielen zij onder Blijdenstein.

Pas in de 18de eeuw is het dorp de naam Ruinerwold gaan dragen. Van oorsprong is het een typisch streekdorp, maar na de Tweede Wereldoorlog heeft zich door nieuwbouwwijken een echte dorpskern ontwikkeld.

Ruinerwold telt 29 rijksmonumenten en 14 provinciale monumenten, waaronder een groot aantal monumentale boerderijen, waarvan er twee als museumboerderij zijn ingericht: De Karstenhoeve uit de zeventiende eeuw en een nog in gebruik zijnde klassieke boerderij.
De Nederlands Hervormde kerk, die buiten het dorp in de buurtschap Blijdenstein staat dateert uit de vijftiende eeuw, hoewel sommige onderdelen nog enkele eeuwen ouder zijn. Het voormalige gemeentehuis aan Dijkhuizen is ook een bijzonder pand. Het gebouw is in 1903 in neorenaissancestijl herbouwd. Bijzonder is verder Opoe’s Erfenis aan Dijkhuizen, een winkeltje annex museum met keukentextiel en oud-Hollands snoepgoed.

De omgeving bestaat uit een weidelandschap met kenmerkende smalle strookverkaveling. Op een klein aantal stroken is bos aangeplant. Een jaarlijks terugkomend evenement in Ruinerwold is de oldtimerdag op de derde zaterdag in augustus. Ook het jaarlijkse dorpsfeest is één van de evenementen die in Ruinerwold worden georganiseerd. Een traditioneel onderdeel hiervan is de optocht van versierde wagens.

Bekijk ook alle andere groepsaccommodaties in Drenthe

To top