Groepsaccommodaties in Erp

Maak je keuze simpeler

Filteren

Erp is een plaats in de gemeente Veghel, gelegen in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch: een landstreek in oostelijk Noord-Brabant. Erp is gelegen aan de rivier de Aa en er wonen in de kern ongeveer 4700 mensen.

Het middelpunt van Erp is altijd de Sint-Servatiuskerk geweest. Deze zogenaamde Waterstaatskerk is gebouwd in neoclassicistische stijl. In 1896 sloeg de bliksem in de spits van de toren en de vervangende toren werd pas in 1897 voltooid. Hierbij werd ook een nieuw altaar ontworpen. Bij de kerk staat een Heilig Hartbeeld (1936) van Wim Harzing.

Andere bezienswaardigheden in Erp zijn het oude raadhuis, de Stoomzuivelfabriek Sint Jozef, de Mariakapel en de Watermolenstraat, die nog herinnert aan de dubbele watermolen op de Aa die hier vanaf de Middeleeuwen heeft gestaan, maar die in 1896 is gesloopt.

Vanuit de Sint-Servatiuskerk kon altijd gezien worden hoe de lintbebouwing zich uitwaaierde. Later werd de agrarische ruimte tussen deze linten opgevuld met kleinschalige woonwijken.

Natuurgebieden rondom Erp zijn Het Hurkske en de Goorse Bossen, een naaldbosgebied van 97 ha, gelegen op stuifduintjes nabij het dal van de Leijgraaf. Het eigenlijke dal vormt een natte ecologische verbindingszone. Meer natuurgebieden zijn in aanleg ter compensatie van de aanleg van de snelweg A50. Een ander omvangrijk project is de herontwikkeling van de Aa. Voor het beekdal zijn doelstellingen ten aanzien van natuurontwikkeling, waterbeheer, recreatie, landschap, landbouw en archeologie vastgelegd. De uitwerking bestaat tussen de A50 en de kom van Erp onder meer uit de aanleg van vistrappen, kikkerpoelen, vis- en kanoplaatsen, fietspaden en een meer natuurlijke meanderende loop van de beek met glooiende en begroeide oevers.

Bekijk hier de andere groepsaccommodaties in Noord-Brabant

To top